VoorpaginaKort Curriculum Vitae van Gerrit Gorter

Via email: gf.gorter@home.nl


Opleiding

 • HBS-B te Amsterdam

 • 1970—1972
 • kandidaatsexamen economie Vrije Universiteit te Amsterdam

 • 1972—1974
 • doctoraalexamen economie Katholieke Hogeschool Tilburg
     
      2013
 • gepromoveerd op Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland aan de Rijks Universiteit Groningen


Onderwijsloopbaan

 • 1974—1984
 • docent maatschappelijke vorming Pedagogische Academie De Him Sneek

 • 1978—2008
 • docent economie en M&O Bogerman College Sneek

 • 1984—2018
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 2de en 1ste graads (master) lerarenopleiding
   
      2011
      voorzitter van de werkgroepen die           de kennisbases van de HBO-                     masteropleidingen Algemene en               Bedrijfseconomie samenstelden

Voornaamste publicitaire activiteiten

 • 1989—2018
 • columnist Leeuwarder Courant en vanaf 2014 tevens in het Dagblad van het Noorden

 • 1989
 • Een kennismaking met de macro-economie (Thieme)

 • 1991
 • Een kennismaking met de micro-economie (Thieme)

 • 1996
 • Kleine geschiedenis van het economisch denken (Versluys)

 • vanaf 1998
 • mede-auteur van de economiemethode Percent (ThiemeMeulenhoff) en vanaf 2015 van Economie Integraal (Van Vlimmeren)

 • 2002—2015
 • redactielid en auteur Tijdschrijft voor het Economisch Onderwijs, van 2004 tot 2010 als hoofdredacteur


Ten slotte

 • 2015
 • Iclon-prijs voor het economisch onderwijs van de Universiteit Leiden


Voorpagina