RecensiesEconomen, 33 ingewijden over banken, schulden, crisis en rijkdom


Verzamelde interviews gepubliceerd in Elsevier (2013)
230 pagina’s, € 14,952014

In de periode 2001-2013 interviewden redacteuren van Elsevier een aantal economen. De meeste interviews zijn afgenomen door Marike Stellinga en Liesbeth Wytzes. Deze interviews, die elk niet meer dan een paar pagina's beslaan, zijn verzameld in ‘Economen, 33 ingewijden over banken, schulden, crisis en rijkdom’. Het is een nogal bonte verzameling geworden. De titel wijst er al op dat een breed spectrum aan onderwerpen ter sprake komt. Onvriendelijk gezegd: het gaat alle kanten op. Maar laten we het vriendelijk houden.

Is er een rode lijn in het boek aan te wijzen? Met zo’n diversiteit aan geïnterviewden en bijbehorende onderwerpen is dat eigenlijk onmogelijk. Het zal ook niet de bedoeling van deze uitgave zijn geweest een strak opgebouwd verhaal aan te bieden. Wat is dan wel de bedoeling van dit boek? Moeilijk te zeggen. Wat ik wel weet is dat het boek prettig leest en dat ik me tijdens de lezing niet verveelde. En dat komt misschien ook doordat het eerder over economen gaat dan over economie. Er komt een lange rij economen voorbij en van elke econoom krijg je een indruk waar hij of zij mee bezig is. Ook worden we in de meeste gevallen ingelicht over enkele persoonlijke zaken, zoals hoogte- en dieptepunten uit zijn of haar carrière, de inrichting van zijn of haar werkkamer en de rol die de kleinkinderen spelen (Wellink). Het leest allemaal prima weg.

Het boek bestaat uit 37 artikelen. Vier economen (Wellink, Van Wijnbergen, Baarsma en Korteweg) zijn twee keer geïnterviewd, zodat 33 economen figureren. De eerste econoom die we tegenkomen is Arnold Heertje in een interview uit 2001. Hij mag uiteraard meedelen dat het tegenwoordige onderwijs een ramp is (in 2001 ook al) en dat lerarenopleidingen minder tijd aan didactiek en meer aan het vak zelf moeten besteden. Nout Wellink vertelt in 2004 dat hij aan cola verslaafd is en dat Nederland een verwende natie is. Over Willem Buiter lezen we dat hij een cv van 37 pagina’s heeft en dat hij fel gekant is tegen protectionisme. De rij wordt gesloten door Lex Hoogduin, geïnterviewd in 2013, die weliswaar het presidentschap van DNB misliep, maar toch interessante opmerkingen maakt over de grenzen van de economische wetenschap.

De interviews die vóór de kredietcrisis zijn afgenomen, 7 van de 37, maken een wat gedateerde indruk en hadden misschien weggelaten kunnen worden. Aan de andere kant missen we dan één van de interessantste stukken, die over Deirdre McCloskey uit 2006. Ze verzet zich fel tegen de aanvallen op het kapitalisme, die nu al anderhalve eeuw gaande zijn. Ze betoogt dat burgerlijke deugden (rechtvaardigheid, hoop, vertrouwen, liefde, moed, zelfbeheersing en eigenbelang) het kapitalisme tot een zeer efficiënt en ten onrechte onderschat systeem hebben gemaakt. Helaas corrumpeerde de focus op één van die deugden, het eigenbelang, het kapitalisme.

Het is uiteraard onmogelijk om in dit bestek recht te doen aan de gehele inhoud van het boek. Het voornaamste pluspunt van “Economen...” is dat u op een wat informele manier kennis maakt met een aantal bepalende economen en en passant enkele van hun ideeën meeneemt.


Recensies