VoorpaginaColofon


Website
Ontwerp: Folkert Gorter
Publishing Platform: Persona


Illustratie voorpagina
William Hogarth
uit Industry and Idleness

Typografie
Lava door Typotheque

MVB Solitaire door Mark van Bronkhorst