Actuele BeschouwingenBrexit18 november 2017


Nu de onderhandelingen niet opschieten, begint de komende brexit een steeds groter probleem te worden. Niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk (VK) zelf, maar ook voor een land als Nederland. We moeten het belang van het VK voor Nederland niet onderschatten, zo’n 8 à 10 procent van onze export gaat de Noordzee over.

Als er ooit iets van een akkoord komt, zal dat ergens tussen een ‘harde’ en een ‘zachte’ brexit uitkomen. Komt er geen overeenstemming, dan wordt het een harde brexit en valt het VK op zichzelf terug. In principe verliest het land dan zijn vrije toegang tot de Europese markt, waar bijna de helft van zijn export naar toe gaat. Het zal voor zijn internationale handel met elk land apart een handelsovereenkomst moeten afsluiten, niet bepaald een prettig vooruitzicht.

Het andere uiterste, een zachte brexit, is niet goed voorstelbaar. In dat geval behoudt het VK op een of andere manier de toegang tot de Europese markt. Maar de EU zal als eis stellen dat er dan tevens vrij verkeer van personen moet blijven bestaan. En de boze Britten hebben nu juist voor de brexit gestemd uit ongenoegen over al die immigranten die hun land lijken over te nemen.

Een aantal Rabo-economen is aan het rekenen geslagen en kwam tot onplezierige conclusies, zowel voor het VK als voor Nederland. U kunt hun bevindingen nalezen op de economensite mejudice.nl.

Of het nu een harde of een zachte brexit wordt, het VK komt in een recessie terecht. De tien jaar na 2020 zal het de gemiddelde Brit in totaal ergens tussen de 7.500 en 13.500 euro gaan kosten. Maar ook op langere termijn is er schade. Investeringen worden uitgesteld, de concurrentie wordt minder en buitenlandse bedrijven schroeven hun onderzoeksprogramma’s terug.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft al eerder de gevolgen voor de Nederlandse economie berekend. Uiteraard zijn die gevolgen negatief vanwege de geringere export naar het VK. De Rabo-economen zijn somberder dan het CPB en komen voor ons land tot een dubbel zo slechte uitkomst. In de tien jaar na 2020 zal de brexit elke Nederlander in totaal ergens tussen de 3.000 en 4.000 euro gaan kosten, afhankelijk van het karakter van de brexit, hard of zacht.

Er is voor Nederlanders dan ook geen enkele reden met leedvermaak naar het VK te kijken (“Die Britten weten niet wat ze zich op de hals hebben gehaald”). Internationale handel strekt immers altijd tot wederzijds voordeel. En als het met het VK slecht gaat, merken wij het ook.


Actuele Beschouwingen